Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

‘Aanbidding is ‘n lewenswyse’