Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Oor Palmtak en kleed om vrede vir ons te wees