Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Pinksterfees EREDIENS 31 Mei 2020

Welkom by hierdie Pinksterfees

TEMA

‘Genade maak nuut…’

TEKS: Handelinge 16:16-31

PREDIKER: Prof Ian Nell


LOFLIED: Liedboek 478:1 en 4   ‘Op Vaste Fondamente’ 

(4 minute orrelspel en dan volg gemeentesang)

KINDEROOMBLIK

PREEK, NAGMAAL & AANKONDIGINGS

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SLOTLIED: Liedboek 266 – ‘Onse Vader’


LIEDERE OM TE LUISTER

FLAM55 – ‘Nagmaalslied’ (Gesing deur die Komponis en Skrywer Willie Joubert)

‘God be with you til we meet again’ – Simon Khorolskiy (Russiese weergawe)