Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Pinkster WOENSDAG 27 MEI 2020 – ‘Ons redding kom van ons God…’

WELKOM

PINKSTERREEKS – WOENSDAG 27 MEI 2020

OPENBARING 7:9-17

‘Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!’

PREDIKER: Dr Daniël de Wet


SING SAAM‘Heilige Jesus’

PREEK

 

SING SAAM: ‘In die hemel is die Heer’

 

SING SAAM:  ‘Sing to me of Heaven’