Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Personeel poste beskikbaar!

•• Personeel poste beskikbaar ••

Ons as Nederduits Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes gemeente wil graag persoon/e aanstel in ‘n verskeidenheid rolle wat inpas by ons gemeente-kultuur. Dit word weergegee in ons Getuienisskrif.

Onderstaande verantwoordelikhede kan deur 2/3 persone in verskillende kombinasies uitgevoer word, afhangend van die kandidate en hulle vaardighede. Elke posisie sal ten minste ‘n halfdag-pos wees wat sekere kantoor-ure sal vereis.

Verantwoordelikhede:
– Strategie en innovering
– Bestuur en koördinering
– Ontvangs
– Administrasie
– Fasiliteitsbestuur
– Kommunikasie
– Finansies

Sou jy opgewonde wees om by ons en ons reis in God se koninkryk aan te sluit, kontak ons gerus en ons sal die nodige addisionele inligting en aansoekvereistes aan jou deurstuur:

Aansoeke sluit 23 Maart 2018. Alle aansoekers sal voor of teen 6 April 2018 terugvoer ontvang. Onderhoude sal met aansoekers wat oorweeg word gereël word.

Diensaanvaarding vanaf 18 Junie 2018.