Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

ONS GROET ‘N GEMEENTE-SENDELING

ONS GROET ‘N GEMEENTE-SENDELING

Hester van Rooyen het aanvanklik 26 jaar by die USKlinieke-organisasie (USKOR) gewerk, en daarna as
maatskaplike werker by die Gesinsadvokaat in Kaapstad.

In 2001 het die gemeente Stellenbosch-Wes haar as sendeling uitgestuur. Haar eerste uitreik was na Bhutan, waar sy vervolgde Christene in die geheim bedien en bemoedig het. Daarna was sy twee maal in Israel, waar sy in ’n gastehuis gewerk het wat fokus op besoekers aan Palestynse Christene. Voordat sy nog ’n keer in Israel was, was sy in die VSA by ’n Metodistekerk se Somerkamp werksaam.

Na haar terugkeer het sy vir vyf jaar en ses maande by Stellenbosch se landdroshof opgetree as bemiddelaar
tussen vyandige individue en groepe, met “herstellende geregtigheid” as doelwit.

Op 16 November 2016 het Hester na ’n woonstel in Huis Vonke in Somerset-Wes verhuis.

Stellenbosch-Wes groet ’n sendeling uit eie geledere wat in verskeie lande uiteenlopende vorme van diens aan die Here en Sy Koninkryk gelewer het.

Geskryf deur:  Almatine Leene

Soos weergegee in Lewende Lote, Someruitgawe