Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NUUSBRIEF van NG Wes-Kaapland Sinode

16 September 2016 VrydagNuus

sinode-wes-kaap-logo


OORSIG:

  1. Die Kerlike weg. ‘n Brief van dr Gustav Claassen.
  2. Selfdegeslagverbintenisse: Beswaarskrifte
  3. NG Algemene Sinode Moderamen (ASM) besluite:
  • Reformasie 500
  • Voorbidding oor Droogte: 2 Oktober

4. Teologiese Opleiding. Is ek geroep? Of dalk my kind of kleinkind?

Luister gerus na Frederick Marais in die kort video.

5. Gemeentebegeleiding: Internskappe

6. #Imagine-span daag elke gemeente uit!

7. Die Kerk se Konstitusie

8. Publikasies op Kaapkerk-webwerf

9. NG Algemene Sinode
Taakspan Fondse en Bates

10. Getuienisaksie: Nuus uit die Oos-Kaap – Sam Dandala

Algemene nuus