Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Nuus vanuit Missie Japan Kantoor

Liewe Missie Japan Vriende

BAIE DANKIE! 

Vanuit Missie Japan se kantoor wil ons graag ons opregte dank teenoor almal betuig. Baie dankie vir julle voorbidding, lojale betrokkenheid en finansiële bydraes. Sonder hierdie voortgesette ondersteuning sal ons nie met hierdie mooi werk kan voortgaan nie.

2016 was weereens ‘n besonderse jaar: 

  • Stephan en sy gesin het na Kobe getrek, waar Stephan as Teologie Professor ʼn reusewerk doen. Die kennis, vaardighede en roepingsingesteldheid wat hy in vele jong leraars se lewe inbou, maak ʼn onmeetbaar groot en verrykende bydrae tot die bediening in Japan. Carina speel netso ʼn belangrike rol deur haar ondersteuning van Stephan en die tuisonderrig van hulle kinders.
  • Die verhouding tussen ons kerke in Suid Afrika en die kerk in Japan is vanjaar verder versterk deur wedersydse besoeke, Ds Yoshi Onishi en sy gesin se voltydse studies in Suid Afrika, die Reformed Church in Japan se ondersteuning van diakonale projekte in Suid Afrika en Missie Japan wat van ons kant af ook ʼn bydrae kon maak vir die rampslagoffers na die aardbewing op die eiland Kyushu.
  • Tobie en Annalie de Wet was vroeër vanjaar vir drie maande in Japan. Daar het hulle mooi werk gedoen deur die Van der Watt-gesin te ondersteun, hulle ou werkterreine te besoek en bande te verstewig, die rampgebied te besoek, ens. Hulle het pas ook weer by ʼn klompie Vrystaatse gemeentes besoek afgelê.
  • Dit gaan baie goed met die werk wat Gys en Linda Olivier doen. Hulle het ʼn kindjie ryker geword. Maar die seuntjie sukkel met sy gesondheid – bid asseblief vir hulle!
  • Ten spyte van die ekonomiese klimaat in ons land het die Here Missie Japan ryklik geseën. Ons het genoeg bydraes ontvang om met die werk voort te gaan. Baie dankie!
  • In die kantoor het Karisma du Pisanie as bekwame kantoorbestuurder begin werk.

Karisma du Pisanie en die Onishi-gesin 

karisma-du-pisanie-missie-japan

Vir volgende jaar word daar weer heelwat aktiwiteite soos wedersydse besoeke en -ondersteuning beplan. Stephan en sy gesin kom volgende jaar weer vir hulle tuisverlof en deputasiewerk vir so drie maande na Suid Afrika. Laat weet asseblief as Stephan by julle ʼn draai kan kom maak. Bid asseblief vir hierdie mooi werk, vir ons sendelinge daar, vir die verhouding tussen ons kerke en dat die Here die werk sal seën.

Vriendelike groete

Gideon van der Watt en Karisma du Pisanie (Missie Japan Kantoor)