Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 25 Augustus 2019

Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie; dié wat na die wil van die Here vra, het ’n goeie begrip van alles.” (Spr. 28:5)

NG Kerk Stellenbosch-Wes

As jy nie kan verstaan hoe mense die bose goed kan doen wat in die wêreld gebeur nie, sê die Skrif dit is omdat hulle begrip van die waarheid verwronge is.

Terwyl jy as ’n Christen die Heilige Gees het om die waarheid aan jou te openbaar, verduidelik Johannes 14:17 dat die wêreld hom nie ken nie. Omdat hulle Hom nie ken nie, verduidelik die Skrif dat “Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.”

Kennis van wat reg is, word verkry deur God te ken en Sy Gees te hê wat in jou leef om Sy waarheid aan jou te openbaar. 1 Johannes 2:27 verduidelik dat die Heilige Gees wat in jou leef, jou die waarheid leer.

Dus: In plaas daarvan om persone te kritiseer wat nie weet hoe om die regte keuses te maak nie, verduidelik liewer vir hulle die Evangelie en bid dat hulle tot ’n verhouding met God sal kom. So kan hul harte en denke verander word om die waarheid te ken.

Gebedsfokus: Die Boek Spreuke.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.