Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 24 November 2019

Kolossense 3:18-21

NG Kerk Stellenbosch-Wes

In hierdie gedeelte voeg Paulus twee oorblywende elemente van die Christelike etiek by wat Jesus voorgehou het.

Ons het tot dusver geleer dat Paulus die brief aan die Kolossense geskryf het met die primêre doel om die dwaalleringe wat daar verkondig is, uit te wys, en te beklemtoon dat Jesus se leringe die gesaghebbende standaard vir die Christelike lewe en leer is.

Paulus beskryf Christus se posisie en leringe as Leidsman, asook die soort lewenswyse wat uit sy etiese leringe behoort voort te spruit.

In die vorige gedeelte het ek die standaard vir die Christelike lewe volgens Jesus se leringe beskryf, asook die elemente wat dit kenmerk:

Heiligheid en seksuele reinheid, n lewe van liefde – betroubaar en meelewend, n dankbare hart en gees, wat uitdrukking vind in aanbidding en lofprysing.

In hierdie gedeelte voeg Paulus die twee finale elemente by wat hy in die Christelike etiek/standaard insluit, soos deur Christus vasgestel.

Gebedsfokus: Aan God gee ons aanbidding en lofprysing.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.