Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 23 September 2019

Genesende Gebed van Oorgawe

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Liewe Heer, dit is my wens om alles wat ek is en alles waarna ek streef aan U oor te gee. Ek maak die diepste skuilplekke van my hart oop en nooi U Heilige Gees om in my te woon. Ek gee vir U my lewe, hart, verstand, liggaam, siel en gees. Ek gee my verlede, huidige en toekomstige probleme aan U oor. Ek vra U om beheer te neem oor elke aspek van my lewe. Ek lê voor U neer al my seer, pyn, bekommernisse, twyfel, vrees en angs, en ek vra dat U my sal reinig. Ek laat alles in U liefdevolle hande.

Praat asseblief duidelik met my, Here. Open my ore sodat ek U stem kan hoor. Maak my hart oop sodat ek dieper gemeenskap met U kan hê. Ek wil U liefdevolle omhelsing voel. Open die deure wat oopgemaak moet word en sluit die deure wat toegemaak moet word. Plaas asseblief my voete op die reguit en smal pad wat na die ewige lewe lei. Amen.

Gebedsfokus: God verhoor ons gebede wanneer dit kom by Oorgawe.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.