Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 21 Oktober 2019

JY KAN NIE VAN GOD SE LIEFDE GESKEI WORD NIE.

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Ek is daarvan oortuig dat niks ons ooit van God se liefde kan skei nie. Nie dood of lewe, nie engele of duiwels, nie ons vrese vir vandag of ons bekommernisse oor môre – selfs nie die magte van die hel kan ons van God se liefde skei nie. Geen krag in die lug daarbo of hier onder op die aarde – inderdaad niks in die ganse skepping sal ons ooit kan skei van God se liefde wat in Christus Jesus ons Heer openbaar is nie. (Rom. 8:38-39)

Elders in die Nuwe Testament word daar gesê dat gelowiges altyd probleme sal ondervind. Ons sal altyd te kampe hê met versoekings, probleme, uitdagings en frustrasies. Soms sal ons ’n stryd voer, verloor en huil. Die boek Romeine het Paulus aan die gelowiges in die nuwe kerk in Rome geskryf. Paulus wou hê dat sy lesers sal weet dat ongeag wat gebeur – en in die eerste eeu nC kon en het daar talle slegte dinge met gelowiges gebeur – dat niks hulle kon wegneem van die liefde en redding van ons Verlosser nie. Niks, nie dood, nie duiwels, nie bekommernisse en nie vrese nie.

Niks kon hul saligmaking tot niet maak nie, en niks kan joune vernietig nie. God se liefde sal jou volg waar jy ookal vir die res van jou lewe mag gaan.

Gebedsfokus: Jy kan nooit geskei word van God se liefde.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.