Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 21 November 2019

Kolossense 3:12-17

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Hierdie gedeelte sit die bespreking voort oor die Christelike etiek en hoe verskillende elemente daarvan bymekaarkom om ’n Christelike “standaard” vir moraliteit en die lewe daar te stel.

Kom kyk na waar ons nou in hierdie brief is. In reaksie op die valse leraars wat Christus se posisie en leringe probeer ondermyn, demonstreer Paulus dat Jesus se lewe, bediening en leringe:

Hom aan die regterhand van God plaas as heilige wese as Skepper oor die skepping regeer verlosser vir die ganse mensdom is hoof van sy kerk is oorwinnaar oor die bose magte is.

Vanuit hierdie posisie van heerskappy vloei die leringe wat alle ander (en veral die valse leringe) vervang en oorheers. Hierdie leringe vorm die basis waarop ons kan weet wat goed is, wat reg is, wat van God is en wat nie van Hom is nie.

Dit is waar ons vorige gedeelte geëindig het. Paulus het verduidelik watter soort leefstyl vloei voort uit die leringe van Christus en dat dit verhewe is bo die leefstyl wat deur die Judaïste op hulle afgedwing word. In hierdie verduideliking sê Paulus dat hulle wat reageer op Jesus se doop-opdrag die ou, sondige mens en die ou “standaarde” waarvolgens hulle voorheen geleef het, agterlaat. Dit geld nie net die lae standaarde van immoraliteit, wêreldgesindheid en liefdeloosheid nie, maar ook die aardse standaarde van “godsdiens” wat gebou is op wette rakende voedsel en godsdienstige rituele, sowel as die gebruik van die besnydenis. Nou, sê Paulus, leef hulle volgens Christus se standaard wat Hy deur sy leringe oordra. Hy beskryf dan die verskeie elemente van hierdie nuwe standaard waarvolgens ons moet leef.

Die eerste element van Christus se standaard is persoonlike heiligheid. Die volgende afdeling sluit verskeie ander elemente in wat deel vorm van die Christelike standaard.

Gebedsfokus: Ons moet leef volgens Christelike standaarde.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.