Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 21 Junie 2019

“Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen.” (Ps. 103:7)

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Jahweh is waarlik ’n heilige strateeg: Hy behandel al sy kinders op dieselfde manier. Wanneer sy leiers sy weg ken is hulle daartoe in staat om God se dade aan sy volgelinge te verduidelik. Die Israeliete het daarvan gehou om die dade van God te geniet: hulle het manna uit die hemel geniet, kwartels wat God gegee het, en hulle kon die Rooi See en die Jordaanrivier deurkruis. Andersyds is aan Moses die handelwyse van God bekend gemaak: die roete om die Israeliete uit Egipte te lei, is aan hom bekend gemaak, hy is beveel om die rots te slaan sodat die kinders van Israel water kon kry, hy moes sy staf lig om die Rooi See te verdeel, en hy is toegelaat om die rug van God te sien.

Gebedsfokus: God behandel ons almal eners.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.