Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 19 Oktober 2019

JY IS GELIEFD.

NG Kerk Stellenbosch-Wes

“Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.” (Kol. 3:12)

As iemand wat haar lewe lank geworstel het met eie waarde en waardeloosheid, dink ek bostaande is die mees basiese van al die versekeringe wat ’n mens kan ontvang. Ons is GEKIES, HEILIG en BAIE GELIEFD. God wil vir jou en my hê! Hy wil ons hê omdat ons wonderlik en reg en goed is. Begryp jy dit? Kan jy dit voel? Glo dat jy by God en by baie mense ’n geliefde persoon is?

Gebedsfokus: Julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.