Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 19 November 2019

Kolossense 3:1-11

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Paulus begin met ’n verduideliking dat Christus die een is wat primer kan onderskei wat reg of verkeerd is.

Tot dusver het Paulus in sy brief gefokus op die verdediging van die kerk teen die invloed en leer van dwaalleraars. Ons het gesien dat hierdie leraars idees ondersteun het wat die algenoegsaamheid van Christus en Sy offer vir redding en heiligmaking ontken het. Hulle het verkondig dat die Kolossense verdere lering en gehoorsaamheid aan die Joodse Wet nodig het om gered te word. Hulle het hulle ook beroem op meerdere geestelikheid omdat hulle oor geheime kennis sou beskik.

Paulus demonstreer dat Christus die Opperheer in elke domein is. Jesus het outoriteit omdat Hy deel van die Godheid is, en Hy voer heerskappy oor die skepping, die mensdom, die kerk en die onderwêreld.

Paulus voer ook aan dat Jesus se leringe die volle Heilsweg verteenwoordig. Geestelike besnydenis in die doop lei tot herlewing en eenheid met Christus en God.

Na sy hantering van die dwaalleringe en sy beroep op die Kolossense om hulle nie te volg nie, verduidelik hy verder die ware leer van Christus vir die Christelike lewe. Hy reageer op die dwaalleringe oor hoe jy ’n kind van God word, en vervolgens sal hy hulle leer hoe om Christus se lewenswyse en ’n etiese lewe na God se wil te lewe.

Ons begin dus die vierde gedeelte van die brief, wat Christus se heerskappy oor die etiese lewe verduidelik, dit wil sê die regte en verkeerde lewenswyse volgens Jesus se lering.

Gebedsfokus: Focus op die regte en verkeerde lewenswyse volgens Jesus as voorbeeld.

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.