Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 19 Junie 2019

“Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede.” (Rom. 8:6)

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Die lewe gaan oor die maak van keuses; selfs om nie ’n keuse te maak nie is in sigself ook ’n keuse. Mense wat in Jesus Christus glo moet kies tussen ’n vleeslike en ’n geestelike leefwyse. Gerigtheid op die vleeslike impliseer ’n natuurlike (aardse) denkwyse: gerigtheid op tydelike dinge, praat vanuit gevoelens, en lewe volgens menslike ervaring. Dit kan slegs lei tot lyding, twyfel, ongeloof en uiteindelik die dood. Geestelike denke beteken ’n lewe in die bonatuurlike sfeer: denke wat gerig is op ewige dinge, praat deur geloof, gedrag in ooreenstemming met die Heilige Skrif, en ’n lewe onder leiding van die Heilige Gees. Dit lei tot vrede, dieper geloof, voorspoed, lewe en lofprysing aan die Here!

Gebedsfokus: Jou geestelik gebalanseerde ingesteldheid bring vir jou lewe en vrede.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.