Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 15 Oktober 2019

JY IS REGVERDIG IN GOD SE OË

NG Kerk Stellenbosch-Wes

“God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.” (Rom. 5:1)

In God se oë is ons geregverdig deur geloof. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons geloof – ons vertroue in wat ons nie kan sien nie, ons aanvaarding van dit wat ons nie persoonlik gesien het nie – ons vry maak van sonde en skande. Dit is geloof wat ons toelaat om Jesus in ons harte te verwelkom en sodoende saligmaking te ontvang. Wanneer dit gebeur word jy regverdig, skoon, heel en rein in God se oë.

Gebedsfokus: Dit is geloof wat ons toelaat om Jesus in ons harte te verwelkom.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.