Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 14 Junie 2019

“Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” (Gal. 5:22)

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Elohim het lewende dinge geskep om vrug te dra wat Hom sal verheerlik, maar wat ook tot voordeel van ander skepsels van Hom sal wees. Die rede waarom Jesus Christus die vyeboom vervloek het, is omdat die vyeboom Hom nie verheerlik het deur vrugte te dra nie. Wanneer die Heilige Gees in die hart van ’n wedergebore Christen kom, verwag Hy dus ook dat hy/sy vrugte sal dra van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, tot Sy verheerliking en tot voordeel van die mensdom. Wanneer mense die vrug van die Heilige Gees proe wat die kind van God voortbring, eer hulle God en getuig hulle van die Vader en die Here Jesus Christus. Die kind van God wat hierdie vrug dra ontvang die genade om van heerlikheid tot heerlikheid te leef.

Gebedsfokus: Verwag die vrugte van die Gees – vrugte van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.