Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 10 Junie 2019

“Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; hulle het nie hul lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.” (Op. 12:11)

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Die bloed van Jesus Christus is ’n baie effektiewe wapen teen die satan en sy bende van die duisternis. Selfs in die hemel het die aartsengel Migael en sy engele die bloed van Jesus gebruik om die oorwinning oor die satan en sy bende van die duisternis te behaal. Telkens wanneer ons ons op die bloed van Jesus beroep is hulle magteloos teen ons. Moet as Christen nooit ophou om die bloed van Jesus te gebruik nie. ’n Ander wapen tot ons beskikking is ons getuienis. Ons Vader en ons Here Jesus Christus wil ons getuienisse hoor. Wanneer hulle enigiets vir ons doen, hoe klein of groot ookal, moet ons nie daaroor stilbly en dit maar as vanselfsprekend beskou nie. Hoe meer ons getuig, hoe meer wonders doen Jesus vir ons sodat ons Hom kan verheerlik. Ons getuienisse stel ook die werke van die vyand bloot en laat hulle beskaamd en magteloos voel.

Gebedsfokus: Ons Vader en ons Here Jesus Christus wil ons getuienisse gebruik om andere the help.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.