Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 10 Julie 2019

Bybelverse oor Beskerming

NG Kerk Stellenbosch-Wes

As mense neig ons om God se beskerming te sien as ’n magiese kragveld wat ons teen alle vorme van teenspoed bewaar. Ja, God weerhou ons van bose en destruktiewe invloede, maar ons moet onthou dat ons in ’n onvolmaakte wêreld leef waar ons ’n vrye wil het, en soms handel God op wyses wat ons nie verstaan nie. Soms kom God se beskerming in die vorm van vrede en krag te midde van wanhoop. Soms geskied God se beskerming anders as wat ons verwag omdat Hy iets op die horison sien kom wat ons nie kan sien nie. As gelowige volgelinge van Jesus is ’n nuwe lewe onder God se beskerming vir ons beloof, en NIKS kan ons van sy liefde skei nie. Ongeag probleme wat jy kan ervaar, kan jy seker wees dat God jou Voorsiener en Beskermer is!

Psalm 121:7-8, 2 Tessalonisense 3:3, Psalm 18:30 en talle ander.

Gebedsfokus: Bybelverse oor Beskerming

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.