Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 07 November 2019

Christus is die uitnemende Redder

Paulus se gebed is dat Christus voorop sal staan in hul verhouding met God. In die voorafgaande gedeelte het ons gesien dat Paulus sy outoriteit as Apostel en leraar bevestig te midde van valse leringe, asook leraars wat aktief gewerk het in Kolosse en ander gemeentes. Hy seën hulle met genade en vrede van God, twee belangrike geestelike gawes wat hulle dalk kan verloor indien die dwaalleraars hul sin kry.

In die volgende deel van die brief bid Paulus ’n gebed wat dien as brug na sy eerste hoofpunt: Christus die uitnemende Redder, die eerste en belangrikste in hul verhouding met God.

Gebedsfokus: Christus die uitnemende Redder

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.