Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 05 Oktober 2019

JY IS UITGEKIES.

NG Kerk Stellenbosch-Wes

“Julle, daarenteen, is ’n uitverkore volk, ’n koninklike priesterdom, ’n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” (I Petrus 2:9)

In Jesus se tyd was daar Jode en daar was Heidene. Die Jode was die heiliges, bloedverwante afstammelinge van Abraham in die Ou Testament. Hulle was die uitverkore mense vir wie God uit Egipte bevry het en aan wie Hy die land Kanaän belowe het. Al die ander mense was Heidene. As jy nie van geboorte ’n Joodse afstammeling was nie, was jy ’n Heiden. Die Jode en die Heidene het op geen manier met mekaar gemeng nie. Hulle het eintlik mekaar gehaat. Jesus het egter gekom om Jode sowel as Heidene te red. Hy het self gesê dat Hy vir alle mense gekom het, want as sondaars het hulle almal ’n Redder nodig. Dit was ingrypende nuus, want die Jode het op die nie-Jode (Heidene) neergesien. Ons is dus ALMAL mense wat deur God gekies is – ongeag wie jou ouers of grootouers is. JY is deur Hom gekies om ’n lid van Sy kudde te wees en in Christus weer gebore te word.

Gebedsfokus: Jesus het gekom om ons te red.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.