Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 05 November 2019

Kolossense 1:1-2

Paulus beklemtoon die algenoegsaamheid van Christus en Sy leer teenoor die valse wysheid wat die dwaalleraars verkondig.

Inleiding

Vers 1: ”Van Paulus, ’n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, en van die broer Timoteus.”
Volgens die destydse gebruik stel Paulus homself aan die begin van die brief aan sy lesers bekend. Hy verwys spesifiek na sy titel, naamlik Apostel. Dié term beteken boodskapper, en daar was destyds baie boodskappers in die kerk. (Febe het byvoorbeeld ’n boodskap na Rome gebring – Rom. 16:1-3). Slegs enkele boodskappers kon egter aanspraak maak op die titel Apostel van Jesus Christus, want dit het net gegeld vir die boodskappers wat deur Christus self uitgekies is.

Paulus beklemtoon self hierdie posisie deur te verklaar dat sy apostelskap nie deur eie aanstelling was nie, maar deur die wil van God. Hierdie inleiding was belangrik, want die geloofwaardigheid van die leraars was op die spel. Paulus sou voorts gesaghebbende onderrig gee, en daarom spel hy sy “getuigskrif” van die begin af duidelik uit. Hy verwys ook uit hoflikheid na Timoteus, want die mense van Kolosse het hom geken, maar Paulus het hom nie ingesluit as deel van die outoriteitsbasis vir die brief nie. Timoteus se rol is dat hy ’n broer in die Here is en dit is sy verwantskap met Paulus en die Kolossense.

Gebedsfokus: Algenoegsaamheid van Christus

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.