Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 03 November 2019

Inleiding tot Kolossense

Die brief aan die Kolossense is geskryf as ’n dogmatiese verduideliking van die godheid en die genoegsaamheid van Jesus Christus as Heer en Verlosser.

Brief aan die Kolossense

In die lig van inligting oor Paulus se aktiwiteite vanaf ongeveer 32 nC tot met sy dood in 67 nC kan ons aanvaar dat Paulus die brief aan die Kolossense waarskynlik tussen 61 en 63 nC gedurende sy eerste gevangenskap in Rome geskryf het.

Ons weet dat Paulus die outeur van die brief is omdat hy dit in die eerste vers noem. Die brief is ook deur die vroeë kerk aanvaar as ’n outentieke brief van Paulus. Ons weet ook dat Paulus ’n vroeëre brief oor Johannes Markus aan die Kolossense geskryf het, maar dié brief bestaan nie meer nie (4:10).

Dit blyk dat een van Paulus se medewerkers, Epafroditus, met ’n geskenk vir Paulus van die kerk in Filippi na Rome gegaan het, en dat hy tydens sy besoek daar die apostel ingelig het oor ’n gevaarlike dwaalleer wat in sy tuisgemeente in Kolosse aan die broei was.

Volgens Filemon vers 23 was Epafroditus ook saam met Paulus aangehou, maar hy is later vrygelaat en het toe ’n brief van dank vir die geskenk na die Filippense saamgeneem. Na Epafroditus se vertrek het Paulus drie ander briewe oor verskillende sake aan kerke en persone geskryf.

Een brief was aan die Kolossense in verband met die valse en dwaallering waarmee hulle besig was. ’n Ander brief was aan Filemon oor die weggeloopte slaaf Onesimus, wat onder Paulus se leiding tot bekering gekom het, en wat hy na sy eienaar teruggestuur het. ’n Derde brief was gerig aan die kerk in Efese wat probleme rakende eenheid en onderlinge gemeenskap ervaar het.

Hierdie briewe is gestuur met die hulp van twee helpers, naamlik Tigikus en Onesimus, die bekeerde slaaf (Ef. 6:21; Kol. 4:7-9). Blykbaar was Filemon en Tigikus albei lede van die kerk in Kolosse, en dit is waarheen Onesimus ook teruggekeer het (Kol. 4:7-9). Tigikus word ook vermeld as die boodskapdraer wat Paulus se brief na die Efesiërs geneem het. Terwyl Paulus dus 61 tot 63 nC in die tronk in Rome was, het hy dus verskeie sendbriewe geskryf, waarvan een aan die broers in Kolosse wat deur Tigikus afgelewer is.

Ons sal die boek Kolossense aan die hand van die volgende struktuur bestudeer:

Aanhef: 1:1-2
Christus: Voortreflik in Persoonlike Verhoudinge (1:3-29)
Christus: Voortreflik in Lering (2:1 – 3:4)
Christus: Voortreflik in Etiek (3:5 – 4:1)
Afluiting en Groete (4:2 – 18)

Gebedsfokus: Persoonlike Verhoudinge met God.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.