Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 01 November 2019

JY IS ’N BURGER VAN DIE HEMEL.

NG Kerk Stellenbosch-Wes

“Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.” (Fil. 3:20)

In die tyd toe die Nuwe Testament geskryf is, was die Christene in die bekende wêreld burgers van Rome. As sodanig is daar van hulle verwag om die belange van Rome te bevorder en die waardigheid van die stad te handhaaf, ongeag waar hulle hulle in die Romeinse Ryk bevind het. Hierdie selfde standaarde word van ons as burgers van die hemel verwag. Ons moet dus die belange van die hemel en die waardigheid van die hemel in die wêreld bevorder en handhaaf. Dit beteken dat ons moet meewerk aan die uitbreiding van die Koninkryk deur die verspreiding van die Goeie Boodskap na ongeredde mense, en Jesus met ons hele hart moet volg. Ons moet deur ons woorde en gedrag God se naam verheerlik, ongeag ons omstandighede. Ons moet met integriteit optree, met wysheid praat en liefde betoon aan alle mense. Dit is wat dit beteken om ’n burger van die hemel te wees.

Gebedsfokus: Ons moet deur ons woorde en gedrag God se naam verheerlik.

Dankie Vader, in Jesus se naam bid ek,

Amen

Vind nog verse in die Skrif wat jou sal aanmoedig en help om te fokus op God.

Kontak die gebedsbediening vir enige vrae: E-pos: [email protected].
Deel asseblief hierdie gebedsfokus met iemand wat jy dink daarby sal baat.