Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Want so lief het God die wêreld gehad…