Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Vertrou Jesus, die vleesgeworde Woord