Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Simeon sing! Die hemel breek na die aarde toe deur!