Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Die Bybel as bril en lamp