Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Ons getuig: God is die Alfa, die Omega en die middelpunt van ons geloof.