Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Onderwerp aan God as lewende offer vir Hom!