Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Om te hoop op ‘n God wat wil, maar nie kan nie.