Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Om my oog op Jesus te hou en Hom vir die res van my lewe te volg… vra dat ek fiks sal wees