Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Om te glo in die Drie-eenheid