Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Nuwe lewe, nuwe klere