Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Nogtans sal ek in die Here jubel

May 17, 2020

Nogtans sal ek in die Here jubel

Daniël de Wet

Habakuk 3:17-19

LUISTERLIED: Great is thy faithfulness

SING SAAMHerder Heer

 

PREEK & AANKONDIGINGS

 

SING SAAM: Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie

SING SAAM: Bly by my Heer (orrelbegeleiding)

LUISTERLIED: Prys die Heer