Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

‘n Wonderbare Verlosser …en toe kom Jesus