Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

`n Lewensbelangrike uitnodiging van Jesus: “Bly in My”