Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

My verhouding met God bied aan my ‘n lewenslange roeping ongeag plek en omstandigheid.