Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Kerssangdiens : Die Woord het mens geword!