Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Kersdiens : Geskenke vir die Koning