Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Jou kredietlimiet oorskry? Jesus kom!