Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Jesus wys my hoe om te leef en te groei in wysheid