Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Pinkster: Hoor ons die Here klop?