Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Het jy Jesus gesien?

April 12, 2020

Het jy Jesus gesien?

Almatine Leene

Johannes 20:1-18

LUISTER SAAM AS VOORBEREIDING TOT DIE DIENS:

Die Heer het opgestaan – Jan de Wet

He’s alive – Don Francisco

SING SAAM ‘n LOFSANG:
Liedboek 422:1 (2x) – Die Heer, die Heer het opgestaan!

KINDERLIED:
Paasfeesliedjie – Annalise Wiid en Tania Scholtz

KYK en LUISTER SAAM na die preek:

Hy het opgestaan

Denkstof #35

SING SAAM as SLOTLIED:
Liedboek 414:1+2 – Juig verlostes, juig en sing

SING of LUISTER SAAM NA MEER PAASMUSIEK:
Liedboek 417:1+2 – Jesus, ons eer U

Were you there when they Crucified my Lord – The Peguero Sisters

We are Not Alone – Pepper Choplin

FLAM 22 – Ek soek U, o God

Look at the World – John Rutter
(Kinderkoor)

(Volwasse koor)