Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Goeie Vrydag: Dit is Volbring!

April 10, 2020

Goeie Vrydag: Dit is Volbring!

Almatine Leene

Johannes 19:28-30

LUISTER SAAM AS VOORBEREIDING TOT DIE DIENS:
Man in die middel – Piet Smit

Ave Verum Corpus – Mozart

SING SAAM ‘n LOFSANG:
Liedboek 400:1+5 – Juig, juig in Hom. Ons Heiland aan die Kruis!

LUISTER SAAM:
Dit is Volbring – Jan de Wet

SING SAAM as SLOTLIED:
Liedboek 396:1+2+4 – Aanskou die Heiland, sien die kruis

SING of LUISTER SAAM NA MEER PAASMUSIEK:
Via Dolorosa – Jan de Wet

Paasweergawe van Hallelujah – Leonard Cohen

Jesus die oorwinnaar – Retief Burger

Houtkruis – Prohpet

Gekruisigde Hande – Louis Britz

The Old Rugged Cross – Alan Jackson

By die Kruis – Johnny Davids en Abigail Thebus

Too small a price – Don Francisco