Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Geseënd is dié wat rein van hart is