Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Genade maak nuut…

Ian Nell
May 31, 2020

Genade maak nuut…

Ian Nell

Handelinge 16:16-31

Pinksterfees

AANBIDDINGSLIED: Liedboek 518 – Voel jy soms of die Here te ver is

LOFLIED: Liedboek 478:1 en 4 Op Vaste Fondamente
(4 minute orrelspel en dan volg gemeentesang)

PREEK, NAGMAAL & AANKONDIGINGS

FLAM55 – ‘Nagmaalslied’ (Gesing deur die Komponis en Skrywer Willie Joubert)

SLOTLIED: Liedboek 266 – Onse Vader