Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Ere aan God in die hoogste hemel!